Geen onderdak?

Je staat op straat of bent bang dat dat binnenkort gebeurt. Goed dat je zoekt naar oplossingen. Met hulp van IrisZorg zet jij jouw leven weer op de rails!
Vanaf je puberteit kies je steeds meer je eigen weg. Soms zijn je keuzes anders dan je ouders zouden willen. Of misschien klikt het niet tussen jou en je stiefouder. Of misschien ben je thuis niet veilig, bijvoorbeeld door misbruik of mishandeling, ruzie tussen je ouders of als er vaak en veel gedronken wordt.

Een veilige plek

Als je niet langer thuis kunt of wilt wonen of als je bang bent dat je uit huis wordt gezet, heb je een andere plek nodig om te wonen. Als je geen uitweg meer ziet, kom je misschien op straat terecht. Het leven daar is geen lolletje. Gelukkig zijn er ander oplossingen, ook als je meteen hulp nodig hebt. Via IrisZorg kun je een veilige woonplek krijgen en de hulp die je nodig hebt om (weer) op eigen benen te gaan staan.

Professionele hulp

Een veilige plek om te wonen, is je eerste zorg. Maar je wilt natuurlijk ook je problemen oplossen. Bijvoorbeeld:
  • Eigen woonruimte regelen
  • Beter contact krijgen met familie en vrienden
  • Leren omgaan met geld
  • Gezond leven zonder alcohol of drugs of
  • Zoeken naar een baan of opleiding
     
Maar hoe pak je dat aan en waar begin je? IrisZorg maakt samen met jou een plan van aanpak. Daarin staat wat je wilt doen, hoe je dat gaat doen en welke hulp je daarbij nodig hebt. Stap voor stap zet je zo je leven op de rails. Je doet het zelf, maar niet in je eentje.