Trainingshuis Vellertzoom

Over ons

Locatie Vellertzoom is er voor jongvolwassenen in de leeftijd van 18 tot en met 27 jaar. We bieden hier crisisopvang en Beschermd Wonen als je bijvoorbeeld verslaving- en psychiatrische problematiek hebt en/of een verstandelijke beperking. Er is sprake van een verminderde zelfredzaamheid op meerdere leefgebieden en veelal geen stabiele en autonome huisvesting. Vaak zijn er problemen op gebied van financiën (o.a. schulden), politie/justitie (delictgedrag), werk (geen zinvolle dagbesteding, opleiding of werk) en een problematisch sociaal netwerk.

Locatie Vellertzoom kenmerkt zich als een doorstroomvoorziening. Dit houdt in dat we jongvolwassenen op deze voorziening kunnen plaatsen indien zij een (niet uitstelbare) hulpvraag hebben op verschillende
leefgebieden, stabilisatie nodig hebben en met behandeling en/of (woon)begeleiding toe kunnen werken richting herstel. Het maximale doel hierbij is zelfstandig wonen in de wijk, eventueel met ambulante zorg.

Adres

p/a Calypsostraat 21
7323 SJ
APELDOORN

Postadres

Calypsostraat 21
7323 SJ
APELDOORN

Telefoon en e-mail

Telefoon: 088-6061600