Samenwerking Rijn IJssel Zorg & Welzijn met IrisZorg

Geplaatst op: 01 mei 2018
Directeur Jeroen Marée van Rijn IJssel cluster Zorg en Welzijn en  bestuursvoorzitter van IrisZorg Marjan Verschuure ondertekenen de overeenkomst.
De onderwijsinstelling Rijn IJssel (cluster Zorg & Welzijn) is op dinsdag 17 april een samenwerking aangegaan met IrisZorg. In de sector Zorg & Welzijn is het voor medewerkers van belang om een leven lang te leren en zich te blijven ontwikkelen. Op deze manier kun je aan de veranderende vraag van zorgvragers blijven doen.
IrisZorg stelt nu een eerste groep medewerkers in de gelegenheid om hun – al in ruime mate aanwezige - kennis en kunde uit te breiden. En zo ook een actueel erkend MBO-diploma te behalen.

De eerste groep medewerkers wordt opgeleid tot Agogisch medewerker GGZ niveau 4 of Begeleider Specifieke doelgroepen niveau 3. In het traject is steeds sprake van maatwerk: de medewerker/student krijgt de opleiding die passend is. Ook de studieduur is maatwerk.

De ruime ervaring en kennis van de docenten van Rijn IJssel  benutten we in nauwe samenwerking met experts op de werkvloer van IrisZorg. De samenwerking leidt tot nog betere dienstverlening aan cliënten van IrisZorg.

Reageren

Uw e-mailadres zal niet op de website worden getoond.
Het zal uitsluitend worden gebruikt om eventuele vragen te beantwoorden.
By submitting this form, you accept the Mollom privacy policy.