Opvang & wonen

U kunt uw huur niet meer betalen en wordt het huis uitgezet. U heeft geen werk meer. De problemen stapelen zich op en u weet niet meer hoe u ze op moet lossen. IrisZorg biedt opvang en onderdak aan mensen die (tijdelijk) dak- of thuisloos zijn. Maar we proberen huisuitzettingen ook te voorkomen door mensen in een vroeg stadium te ondersteunen.

Opvang

Wordt u uit huis gezet of zit u in een andere crisissituatie? Als u op korte termijn nergens terecht kunt, biedt de Crisisopvang u begeleiding die erop is gericht om zelfredzaamheid te vergroten en deelname aan de maatschappij mogelijk te maken. Samen met u begeleiders werkt u aan oplossingen om uw leven weer op de rit te krijgen. 

Bent u dak- of thuisloos en zoekt u een veilige plek? Dan kunt u terecht bij de Dag- en Nachtopvang. De begeleiders kijken samen met u naar mogelijkheden om uw situatie te verbeteren.

Hulp bij wonen

Vindt u het lastig om uw huishouding en geldzaken te regelen. IrisZorg kan u hierbij ondersteunen. Het kan ook zijn dat zelfstandig wonen nog niet lukt. U kunt dan kiezen voor begeleiding in een groepswoning van IrisZorg. De begeleiding duurt zo kort als mogelijk en zo lang als nodig: van enkele uren per week in uw eigen huis tot 24 uur per dag in een groepswoning.