Onze werkwijze: krachtwerk

Bij ons staat de cliënt centraal. We gaan uit van uw kwaliteiten, wensen en mogelijkheden. Uw omgeving wordt nauw betrokken bij een nieuwe start, op weg naar een betere toekomst. Onze methodiek Krachtwerk sluit daar heel goed bij aan.
Krachtwerk helpt u om weer grip op uw situatie te krijgen. U krijgt een persoonlijk begeleider en gaat samen met hem of haar aan de slag met haalbare doelen op gebieden als huisvesting, financiën, werk en relaties. In uw eigen tempo en op uw eigen manier. U leert een goede balans te vinden tussen wat u wilt en wat de omgeving van u vraagt. 

Actieplan

Bij Krachtwerk gaat het niet om wat nog niet goed lukt of wat er in het verleden mis is gegaan. U gaat samen met uw begeleider op zoek naar uw krachten, uw kwaliteiten en mogelijkheden. Dit wordt vastgelegd in een krachteninventarisatie. Van daaruit gaat u aan de slag met een actieplan. Aan welke doelen wilt u de komende tijd werken en hoe kunt u uw kwaliteiten en mogelijkheden inzetten om uw doelen te bereiken. U kunt bij uw begeleider terecht voor steun, advies en tips.

Begeleidingstraject

Tijdens het begeleidingstraject bespreekt u met uw begeleider hoe het gaat met de doelen uit het actieplan. Wat is gelukt? Wat vindt u moeilijk? Hoe gaat de samenwerking tussen u en uw begeleider? Soms moet u nog een aantal vaardigheden leren voordat u verder kunt. 
U zult zien dat u langzamerhand steeds meer regie over uw leven krijgt.