Crisissituatie

Heeft u hulp nodig? Bijvoorbeeld door ernstige problemen in uw relatie, mishandeling, misbruik, (dreigende) huisuitzetting of psychische problemen? Neemt u dan contact met ons op.
Bel 088-606 1600. We zijn 24 uur per dag bereikbaar. We bieden een luisterend oor of verwijzen u naar de huisarts of politie voor acute nood. Tijdens kantoortijden kunt u zich inschrijven.