Familie & omgeving

Elke cliënt van IrisZorg maakt deel uit van een systeem van sociale relaties: (ex)partner, kinderen, ouders, andere familieleden, vrienden, kennissen en buren. Onze begeleiding is gericht op herstel van zelfredzaamheid, gaat uit van eigen kracht en herstel van relaties.

Als u dit leest bent u waarschijnlijk zo'n familielid, vriend of kennis. U kunt bij IrisZorg terecht voor advies, een verzoek om hulp en opvang voor iemand waar u zich zorgen over maakt. Als u dat wenst zoeken we gedurende de opvangperiode van uw familielid, vriend of kennis contact met u om te bespreken welke functie u kunt vervullen tijdens en na beëindiging van de hulpverlening.

Neem gerust contact op als u nadere informatie wil. Bel 088-606 1600 of mail naar info@iriszorg.nl.