Uw rechten

Een goede samenwerking over uw behandeling of begeleiding binnen IrisZorg begint met goede afspraken. Het gaat daarbij over wat we van u verwachten (uw plichten), maar het gaat ook over uw rechten. Wat kunt u van ons verwachten?

Wat zijn uw rechten?

  • U heeft recht op informatie over de behandeling en begeleiding.
  • Uw behandelaar of begeleider vertelt u in begrijpelijke taal wat u te wachten staat.
  • U kunt een familielid of goede bekende meenemen naar een gesprek.
  • Krijgt u medicijnen voorgeschreven? Dan krijgt u informatie over (eventuele) bijwerkingen.
  • Uw toestemming is nodig om met de behandeling of begeleiding te beginnen. U tekent daarom uw zorgplan. Hierin is opgenomen met welke reden u zich heeft aangemeld, wat uw doelen zijn en hoe de behandeling of begeleiding eruit ziet.
  • Het is belangrijk dat u een behandelaar of begeleider heeft in wie u vertrouwen heeft. Mocht u niet goed samen kunnen werken, dan kunt u dit bij hem of haar aan de orde stellen en kunt u vragen om een andere behandelaar of begeleider.
  • U kunt advies vragen aan een andere deskundige (second opinion) als u het niet eens bent met de diagnose of de voorgestelde behandeling of begeleiding.
  • Onze medewerkers houden rekening met de grenzen die u aangeeft.
  • We houden zoveel mogelijk rekening met uw levensovertuiging, bijvoorbeeld op het gebied van voeding.