Cliëntenraad

Als cliënt van IrisZorg loopt u soms tegen zaken aan waarmee u niet bij uw begeleider, arts of behandelaar terecht kunt. Dit kunnen klachten zijn, maar ook vragen of ideeën. Hiermee bent u bij de Cliëntenraad aan het juiste adres. Wij zijn er voor de collectieve belangenbehartiging van alle cliënten van IrisZorg.

Cliëntenraad

De Cliëntenraad (CR) heeft 9 zetels en heeft een voorzitter en vicevoorzitter uit eigen midden.
De CR valt onder de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen en vormt een gesprekspartner van de Raad van Bestuur van IrisZorg. Zij vergaderen tweemaandelijks. De CR zelf vergadert tweewekelijks.

Naast het wettelijke vastgelegd medezeggenschapswerk, het uitbrengen van (gevraagd of ongevraagd) advies over beleidsvoornemens en strategische koers, is de raad ook een proactief, meedenkend en participerend orgaan binnen IrisZorg op gebied van beleid en zorgvernieuwing. Dit gebeurt nadrukkelijk vanuit cliëntperspectief. Het gaat tenslotte om de kwaliteit van zorg die ons geboden wordt! De CR vergadert niet alleen, maar beslist ook mee! 

Nieuwe leden
Kritische en actieve (ex-) cliënten zijn van harte welkom in de CR. Wilt u meer informatie? Stuur een mailtje naar clientenraad@iriszorg.nl of bel met 088- 606 1610.

Meer info

Heeft u vragen? Mail of bel ons gerust: clientenraad@iriszorg.nl of naar 088- 606 1610.
Lees ook ons Visiedocument 2016-2018 of jaarverslagen.