Onderzoek bij IrisZorg

IrisZorg staat klaar voor cliënten en hun naasten, nu en in de toekomst. Onderzoek is daarbij een onmisbare schakel. IrisZorg wil met haar onderzoek een bijdrage leveren aan de wetenschap en een kenniscentrum zijn in de regio voor wonen, werk en middelengebruik.

Cliënt uitgangspunt bij onderzoek

De onderzoeksthema’s die IrisZorg kiest, sluiten aan bij de behoefte van de cliënten en hun naasten. Onze organisatie streeft bij haar onderzoek zoveel mogelijk naar het vinden van praktische oplossingen die direct iets opleveren voor de cliënt. Bijvoorbeeld bij een verslaving aan alcohol of drugs. Of bij problemen op het gebied van huisvesting en werk. Onderzoek binnen IrisZorg richt zich dan ook op (de snijvlakken van) deze gebieden. De samenhang van oplossingen op de gebieden wonen, werk en middelengebruik staat daarbij voorop.

Onderzoekers

IrisZorg zet bij onderzoek zoveel mogelijk eigen medewerkers in. Deze onderzoekers weten waar cliënten van IrisZorg en hun naasten mee te maken hebben en kunnen gericht onderzoek opzetten om effectief en vernieuwend in te spelen op deze problematiek. Tegelijkertijd vergroten de medewerkers van IrisZorg op deze manier voortdurend hun kennis. In andere gevallen werkt onze organisatie samen met onderzoeksinstituten.