Reclassering

Heeft u een strafbaar feit gepleegd en heeft u problemen met een verslaving? Dan is de kans groot dat u met de verslavingsreclassering van IrisZorg te maken krijgt. In het arrondissement Arnhem is IrisZorg de erkende organisatie voor verslavingsreclassering.

De afdeling Reclassering vormt een schakel tussen justitie en de zorg. De reclasseringsmedewerkers van IrisZorg kennen de weg bij justitie en zijn ook thuis in zorg en behandeling. Die combinatie van kennis is belangrijk om de twee hoofdtaken van de afdeling Reclassering uit te voeren:

  • Advies 
  • Toezicht 

Advies 

De afdeling Reclassering geeft advies aan rechters, officieren van justitie en aan directeuren van gevangenissen. 

Realistisch en uitvoerbaar advies
Voor een juist advies combineren de reclasseringsmedewerkers van IrisZorg hun kennis en ervaring met de inzet van bewezen effectieve, diagnostische instrumenten. Deze instrumenten inventariseren systematisch welke risicofactoren aanwezig zijn voor het plegen van nieuwe delicten, welke interventies mogelijk zijn om dat te voorkomen en hoe groot de motivatie is om het gedrag te veranderen.

Op basis hiervan stelt de afdeling Reclassering een realistisch, concreet en uitvoerbaar advies op. Vaak is dat een combinatie van toezicht en begeleiding aan de ene kant en daarnaast een justitiële 'stok achter de deur' in de vorm van een voorwaardelijke straf.

Toezicht en begeleiding

De afdeling Reclassering concentreert zich bij toezicht en begeleiding van haar cliënten op twee hoofdtaken:
 

  • controle op - en ondersteuning bij - het nakomen van afspraken (toezicht)
  • re-integratie (begeleiding)

Wat is toezicht?

Toezicht door een reclasseringsmedewerker wordt opgelegd door een rechter of door het ministerie van Veiligheid en Justitie. De rechter kan toezicht opleggen als een gevangenisstraf, of een deel daarvan, voorwaardelijk is. Het ministerie van Veiligheid en Justitie kan toezicht opleggen als iemand in aanmerking komt voor voorwaardelijke invrijheidsstelling. 

Toezicht in de praktijk

Een cliënt van de afdeling Reclassering moet zich houden aan bepaalde voorwaarden en aanwijzingen. Denk bijvoorbeeld aan het volgen van een bepaald programma of training om te werken aan specifieke problematiek. De reclasseringsmedewerker controleert of de opgelegde voorwaarden worden nagekomen, ondersteunt bij het aanpakken van de problemen en motiveert de cliënt om mee te werken.

Meer weten?

Wilt u meer weten over verslavingsreclassering? Klik dan door naar www.svg.nl of download hieronder de IrisZorg-folders over reclassering.