Kosten

De behandeling binnen IrisZorg valt onder de basisverzekering.

Op uw basisverzekering is het verplicht eigen risico van toepassing. Voorkom verrassingen: vraag uw zorgverzekeraar wat u vergoed krijgt en wat u zelf moet betalen.

Verwijzing huisarts

Voor de vergoeding van de kosten van uw behandeling bij IrisZorg heeft u een verwijzing van uw huisarts nodig. Neem hierover contact op met uw huisarts. IrisZorg heeft met elke zorgverzekeraar een contract afgesloten. 

Eigen risico

Het eigen risico is wettelijk verplicht voor iedereen. Dit staat beschreven in de zorgverzekeringswet. De zorgverzekeraar int het eigen risico.

Het bedrag van het eigen risico is in 2017 en 2018: 385 euro.
Een verzekerde mag het eigen risico vrijwillig verhogen. Ieder jaar start de teller van het eigen risico opnieuw.

BGGZ en SGGZ
Sommige vormen van zorg vallen niet onder het eigen risico. Bijvoorbeeld huisartsenzorg. Bij IrisZorg vallen echter zowel de Basis GGZ als de Specialistische GGZ onder het eigen risico.

De startdatum van de behandeling (DBC) is bepalend voor de factuur. Hierbij maakt het niet uit dat de zorg overloopt in het volgende jaar. Ook de datum van facturatie door IrisZorg maakt hierbij geen verschil.

DBC
DBC staat voor Diagnose Behandeling Combinatie. Dit is een overzicht van behandelgesprekken/contacten naar aanleiding van de zorgvraag. Een DBC duurt maximaal 365 dagen. Als u hierna nog in behandeling bent, wordt de DBC vervolgd. Als de behandeling eerder stopt, wordt de DBC ook afgesloten.

Voorbeeld 1:
Piet is in zorg vanaf 22-11-2016. Er wordt een vervolg DBC voor hem aangemaakt op 22-11-2017. Dit houdt in dat hij voor zijn eerste DBC zijn eigen risico over 2016 moet betalen. Voor de vervolg DBC betaalt hij het eigen risico over 2017.

Voorbeeld 2:
Jan is in zorg vanaf 22-11-2016. Hij gaat echter weer uit zorg op 11-05-2017. Dit houdt in dat Jan alleen zijn eigen risico over 2016 betaald. Ook al loopt de zorg door in 2017 en factureren wij in 2017.

Let op: U kunt dit jaar uw eigen risico al (gedeeltelijk) hebben ‘verbruikt’, waardoor u geen extra kosten meer krijgt voor uw eigen risico. Vraag dit na bij uw zorgverzekeraar.

 

Jonger dan 18 jaar 

De kosten van de behandeling voor jongeren onder de 18 jaar worden vergoed door de gemeente. Neem hierover contact op met de gemeente waar u woonachtig bent.