IrisAcademie

Training - Coaching - Alcohol en drugsbeleid en Advies
De IrisAcademie is onderdeel van IrisZorg Preventie en is gericht op vroegsignalering en vroeginterventie bij (dreigende) afhankelijkheidsproblemen rondom (ondermeer) alcohol, drugs en gokken.

Bent u werkzaam in profit - of non-profit sector? Of bij de overheid? Dan kunt u bij IrisAcademie terecht.

Aanbod voor profit -, non-profit en overheid

  • Advies en ondersteuning bij het formuleren en implementeren van alcohol- en drugsbeleid.
  • Training van leidinggevenden op het gebied van vroegsignalering en vroeginterventie.
  • Voorlichting aan medewerkers op het gebied van alcohol, drugs en andere genotsmiddelen.
  • Maatwerk op basis van specifieke vragen en behoeften.

Aanbod specifiek voor non-profit

  • Training van medewerkers binnen zorg- en hulpverleningsinstellingen in vroegsignalering en vroeginterventie ten behoeve van hun cliënten.
  • Coachingstrajecten voor medewerkers met specifieke taken op bovengenoemd gebied.
  • Training Motiverende Gespreksvoering.
  • Training Open en Alert voor LVB instellingen en Justitiële Jeugdinrichtingen.
  • Maatwerk op basis van specifieke vragen en behoeften.

Preventie loont

Preventie levert voordeel op voor alle betrokkenen: werkgevers, verzekeraars, zorginstellingen, overheid, medewerkers en cliënten.

Interesse?

Wilt u meer weten over IrisAcademie? Neem dan contact op met projectleider Anton Selman. U kunt bij hem terecht voor algemene informatie of om een afspraak te maken voor een oriënterend gesprek.

Bel 06-31 641 467 of stuur een e-mail naar irisacademie@iriszorg.nl.

Kosten

Voor het eerste, oriënterende gesprek worden geen kosten in rekening gebracht.