Verwijzing opvang & wonen

IrisZorg biedt hulp en begeleiding aan mensen die kampen met (dreigende) huisuitzetting en aan mensen die hulp nodig hebben bij het wonen.

Het gaat om Begeleiding thuis (ambulante hulpverlening) en Wonen bij IrisZorg (Beschermd Wonen). Daarnaast biedt IrisZorg tijdelijke Crisisopvang en kunnen mensen zonder onderdak bij ons terecht bij de Dag- en Nachtopvang.

Er is geen verwijzing nodig voor de opvang en woonvoorzieningen van IrisZorg. Cliënten kunnen zichzelf aanmelden. U kunt bij de intake aanwezig zijn als u of uw cliënt dat wil.

Aanmelden Beschermd Wonen

WIlt u een cliënt aanmelden voor Beschermd Wonen? IrisZorg heeft in haar werkgebied diverse locaties voor Beschermd Wonen, grootschalig en kleinschalig. De woonvorm kan daarom meegroeien met de wensen en mogelijkheden van de cliënt.
Bel voor meer informatie met 088-606 1600 of mail naar info@iriszorg.nl

U bent van harte welkom om, met uw cliënt, een keer een kijkje te komen nemen bij 1 van onze locaties.