Verwijzing verslaving

IrisZorg biedt behandeling aan mensen die een (dreigend) probleem hebben met een verslaving. Wij bieden zowel Specialistische GGZ als Basis GGZ.

Verwijzing via de huisarts 

U kunt mensen naar IrisZorg verwijzen voor: 

 • Specialistische GGZ

  Bij misbruik of afhankelijkheid van middelen met ernstige, risicovolle en/of complexe bijkomende problemen kunt u uw patiënten verwijzen naar de Specialistische GGZ van IrisZorg.

 • Basis GGZ (kort, middel, intensief)

  Bij misbruik of afhankelijkheid van middelen zonder ernstige, risicovolle of complexe problemen kunt u uw patiënten verwijzen naar de Basis GGZ van IrisZorg
   

Wilt u als huisarts uw patiënt verwijzen naar IrisZorg. Dit kan op verschillende manieren:

 • Via ZorgDomein > typ dan verslaving in het zoekveld of kies in het menu voor psychiatrie/GGZ >relevante leeftijscategorie en dan voor verslavingszorg en psychiatrie
 • Via een per post verstuurde verwijsbrief met onderstaande voorwaarden (zie U bent verwijzer, maar geen huisarts)

Wilt u meer informatie, of telefonisch overleg? Bel ons op nummer 088-606 1600. IrisZorg heeft met elke zorgverzekeraar een contract afgesloten. 

De cliënt meldt zich zelf aan

Cliënten die zich zelf aanmelden voor verslavingsbehandeling hebben daarvoor een verwijsbrief van de huisarts nodig. 

U bent verwijzer maar geen huisarts

U wilt uw cliënt aanmelden bij IrisZorg, maar u bent geen huisarts. Stuur een verwijzing die voldoet aan onderstaande voorwaarden. Op de verwijzing staat:

 • Personalia cliënt, NAW + geboortedatum, BSN, verzekering en verzekeringsnummer.
  de naam, functie en AGB-code van de verwijzer vermeld;
 • een handtekening en/of een praktijkstempel;
 • een datum, maximaal zes maanden vóór start behandeling en minimaal op de datum van start behandeling (dat wil zeggen de datum van het eerste directe of indirecte patiëntgebonden contact);
 • Specialistische GGZ of Basis GGZ;
 •  de argumentatie voor de keuze Specialistische GGZ of Basis GGZ, met gebruikmaking van de vijf landelijk vastgestelde criteria (Verwijsmodel / HHM-rapport): vermoeden op een DSM benoemde stoornis; ernst van de problematiek; risico; complexiteit; beloop klachten.