StigmaTools met Impact wint Impactprijs 2020

StigmaTools met Impact wint Impactprijs

We hebben 1 oktober de Impactprijs 2020 van PGOSupport gewonnen met het project StigmaTools met Impact! 
PGOsupport zet projecten en initiatieven in het zonnetje die met gezamenlijke inzet van het patiëntenperspectief impact hebben op de kwaliteit van zorg en/of kwaliteit van leven. Een deskundige jury nomineerde uit alle inzendingen voor de Impactprijs 2020 veertien projecten. Tijdens de online talkshow op donderdag 1 oktober 2020 maakte zij de winnende drie projecten en een publieksprijs bekend.

Prachtige woorden van de jury:

“Je wordt super enthousiast van dit project, het bruist en het borrelt.
Het heeft een heel brede basis: er zijn heel diverse doelgroepen bij betrokken. 
Er is aandacht besteed aan de inzet van ervaringsdeskundigen. 
Er wordt expliciet ingezoomd op de samenleving en sociaal ingestoken thema’s.
Het project is opschaalbaar en het is inmiddels ook al onderdeel geworden van reguliere activiteiten in diverse regio’s. Daarnaast is er onderzoek gedaan naar de effecten van de inzet van de StigmaTools.”

Project StigmaTools

Mensen met een verslaving of psychische aandoening krijgen vaak te maken met onbekendheid, onbegrip en vooroordelen, ook wel stigma genoemd. Stigmatisering is voor mensen met een verslaving of psychische aandoening een grote barrière voor herstel. Het is een hardnekkig probleem en er is grote behoefte om stigma bespreekbaar te maken. Door (zelf)stigmatisering ervaren mensen onder meer angst, inkomensverlies, werkloosheid, verkleinen sociaal netwerk, depressieve symptomen.

Het doel van project StigmaTools is om op een laagdrempelige en toegankelijke manier in gesprek te raken over (zelf)stigma. Met behulp van twintig StigmaTools streven we naar meer openheid, bewustwording, begrip, herstel en sociale inclusie. Binnen anderhalf jaar hebben we 45 ervaringsdeskundigen getraind. Zowel ervaringsdeskundige vrijwilligers, als zorgprofessionals zetten hun ervaringsdeskundigheid in. Ruim veertig gespreksbijeenkomsten organiseerden we met de StigmaTools, waarbij we ruim 850 mensen bereikten in veertien gemeenten in Gelderland en Overijssel.

Impact

De inzet van StigmaTools door getrainde ervaringsdeskundigen (ex-cliënten en zorgprofessionals) is een nieuwe manier van belangenbehartiging én lotgenotencontact: in gesprek gaan over wat stigma is en wat de gevolgen ervan zijn, versterkt de eigenwaarde van de mensen met een psychische kwetsbaarheid en opent de ogen van wijkbewoners, werkgevers, collega’s, professionals, beleidsmakers. De inzet van ervaringsdeskundigheid bij zorgprofessionals heeft een meerwaarde op de kwaliteit van zorg. Met de tools kun je de kwaliteit van leven verbeteren en (zelf)stigmatisering verminderen.

Stigma Tools op festival Appelpop

Samenwerking

Het project StigmaTools is een initiatief van Zorgbelang Inclusief in samenwerking met IrisZorg, IxtaNoa en stichting De Bagagedrager. 

Contact IrisZorg StigmaTools 

Heb je belangstelling om gebruik te maken van StigmaTools? Neem contact op met:

Richard Kok, r.kok@iriszorg.nl of
Pascal Boonstoppel, p.boonstoppel@iriszorg.nl.

Lees alle info, vlogs en artikelen over dit project op de website van Zorgbelang Inclusief: https://www.zorgbelanginclusief.nl/ons-werk/stigmatools/