Verwijzers

Onze methodieken 

Voor verslavingsbehandeling werken we met CRA. Voor ondersteuning en begeleiding werken we met Krachtwerk. Herstel op alle levensgebieden staat centraal.

Aanbod FACT 

FACT staat voor een outreachende en assertieve benadering van hulpverlenen. We zoeken cliënten op in hun eigen omgeving, en sluiten aan bij hun leefwereld en zorgvraag. Zowel voor volwassenen als voor jongeren

Aanmelden en wachttijden

Kom meer te weten over hoe je je aanmeldt, wachttijden, ons volledige aanbod in verslavingsbehandeling, (ambulante) woonbegeleiding, opvang, preventie, werk- en leertrajecten, reclassering en forensische zorg, en hoe het in z'n werk gaat met kosten en vergoedingen.